MathBio

Home
Ph.D. Programme
Convener
Participating Faculty
Interview Process
Students under Interdisciplinary Mathematical Sciences Programme
Contact

 

Students:

  2006 Batch Students

 1. SASWATI DANA

 2. S. R. SUDARSHAN

  2008 Batch Students

 1. SAPTAK BANERJEE

 2. SOMA GHOSH

 3. RICHA MUDGAL

 4. SRISHTI SHUKLA

 5. SAMAR BAHADUR SINGH

  2009 Batch Students

 1. NITIN SINGH

 2. PRATITI BHADRA

 3. SATADAL GHOSH

 4. SUMANTA MUKHERJEE

 5. RAVI PRASAD

  2010 Batch Students

 1. GAYATRI RAMAKRISHNAN

 2. SATYA PRAKASH RUNGTA

 3. DIGHE ANASUYA VIKAS

 4. NAVIN

  2011 Batch Students

 1. RAGHU BHAGAVAT B R

 2. ABHINAV DUBEY

 3. PRACHI MEHROTRA

 4. ANKIT RUHI

 5. SHIRHATTI VINAY DHRUVA

  2012 Batch Students

 1. RAHUL METRI

 2. BHARATH KUMAR ETHAMKULA

 3. AKHILA M. V

 4. VASUNDHARA. G

 5. KAVITHA MADHU

 6. SHWETA SRIVASTAVA

  2013 Batch Students

 1. DIBYAJYOTI MAITY

 2. MD MASIUR RAHAMAN

 3. SR. SATHYA BAARATHI

 4. SALELKAR SIDDHESH PRAMOD

 5. MANISH BHATT

  2014 Batch Students

 1. SACHENDRA KUMAR

 2. PAPRI MAJUMDER

 3. NILADRI RANJAN DAS

 

 

 

  Copyright: MathBio